Ex Libris

 

Katalog 2018.

 

X  Ex libris konkurs za 2018. godinu

Mađarski kulturni centar “Nepker” u Subotici raspisuje

Međunarodni likovni konkurs za decu i mlade EX LIBRIS

Konkurs je otvoren za uzrast do 10 godina, zatim od 11–14 godina,od 15–19. godina i od 19–23 godine.

Tema konkursa:

NEGOVANJE NARODNE TRADICIJE

(narodni običaji, stari zanati, plesovi, folklor, narodna nošnja, narodna arhitektura, berba ,

žetvene svečanosti, poljoprivredni alati, narodni motivi i njihovo korišćenje, i tako dalje.)

 

 

PRAVILA KONKURSA:

 

 1. Grafički rad malog formata osim slike treba da sadrži i tekst: EX LIBRIS zatim IME i PREZIME komeje rad namenjen.
 2. Na poleđini rada čitko po pogućnosti , kompjuterom treba napisati sledeće podatke:
 • ime i prezime učenika,
 • uzrast,
 • školu ili instituciju,
 • ime i prezime mentora,
 • tačnu poštansku adresu,
 • broj telefona i po mogućnosti e-mail adresu.
 1. Veličina otisaka ne sme biti veća od 15 X 15 cm.
 2. Prihvataju se radovi rađeni u tradicionalnim grafičkim tehnikama: linorez, linogravura, drvorez, bakropis, suha igla, litografija, sitoštampa, kao i rad u digitalnoj tehnici.
 3. Organizator će diplomom, prigodnim poklonima i katalogom nagraditi najbolje radove po kategorijama. Predviđene su nagrade i za najbolje kolekcije i za njihove mentore.
 4. Od primljenih radova prirediće se izložba.
 5. Jedna škola ili institucija može da pošalje najviše 20 radova.
 6. Nakon zatvaranja konkursa primljeni radovi se ne vraćaju autorima, već ostaju u vlasništvu Mađarskog kulturnog centra “Nepker”.
 7. Smatra se da sa slanjem radova učesnik prihvata pravila konkursa.
 8. Rok za slanje radova: jul 2018. godine.
 9. Otvaranje izložbe i dodele nagrad je: avgust 2018. godine .

 

Radove slati na adresu:

MAĐARSKI KULTURNI CENTAR “NEPKER”

 Trg Lajoša Košuta 4.

24000 Subotica, Srbija

Odgovaran za kontaktiranje: Boros György

+381 (0)63 525 144

+381 (0)24 543 407

E-mail: borosart@gmail.com

Informacije i Telefon / fax: +381 (0)24 557 033

E-mail: info@nepkor.rs projekt:

http://www.nepkor.rs/

Home