Ex Libris

 

Katalog 2018.

 

XI  Ex libris konkurs za 2019. godinu

Mađarski kulturni centar “Nepker” u Subotici raspisuje

Međunarodni likovni konkurs za decu i mlade EX LIBRIS

Konkurs je otvoren za uzrast do 10 godina, zatim od 11–14 godina,od 15–19. godina i od 19–23 godine.

 

Tema konkursa:

 1. Slobodna.
 2. Negovanje narodne tradicije: narodni običaji, stari zanati, plesovi, folklor, narodna nošnja, narodna arhitektura, berba ,tako dalje.)
 3. Antička mitologija: mitovi, legende, antički bogovi, njihova zanimanja itd.

 

 

PRAVILA KONKURSA:

 

 1. Grafički rad malog formata osim slike treba da sadrži i tekst: EX LIBRIS zatim IME i PREZIME komeje rad namenjen.
 2. Na poleđini rada čitko po pogućnosti , kompjuterom treba napisati sledeće podatke:
  • ime i prezime učenika,
  • uzrast,
  • školu ili instituciju,
  • ime i prezime mentora,
  • tačnu poštansku adresu,
  • broj telefona i po mogućnosti e-mail adresu.
 1. Veličina otisaka ne sme biti veća od 15 X 15 cm.
 2. Prihvataju se radovi rađeni u tradicionalnim grafičkim tehnikama: linorez, linogravura, drvorez, bakropis, suha igla, litografija, sitoštampa, kao i rad u digitalnoj tehnici.
 3. Organizator će diplomom, prigodnim poklonima i katalogom nagraditi najbolje radove po kategorijama. Predviđene su nagrade i za najbolje kolekcije i za njihove mentore.
 4. Od primljenih radova prirediće se izložba.
 5. Jedna škola ili institucija može da pošalje najviše 20 radova.
 6. Nakon zatvaranja konkursa primljeni radovi se ne vraćaju autorima, već ostaju u vlasništvu Mađarskog kulturnog centra “Nepker”.
 7. Smatra se da sa slanjem radova učesnik prihvata pravila konkursa.
 8. Rok za slanje radova: oktobar 2019. godine.
 9. Otvaranje izložbe i dodele nagrad je: u novembru 2019. godine .

 

Radove slati na adresu:

MAĐARSKI KULTURNI CENTAR “NEPKER”

24000 Subotica, Trg Lajoša Košuta 4.

Srbija

Odgovaran za kontaktiranje: Boros György

+381 (0)63 525 144

+381 (0)24 543 407

E-mail: borosart@gmail.com

Informacije i Telefon / fax: +381 (0)24 557 033

E-mail: info@nepkor.rs projekt:

http://www.nepkor.rs/

Home