Rukotvorine

Na osnovu pravilnika (o sadržaju, strukturi pratećih manifestacija Interetno festivala i uslovima izdavanja izložbenih jedinica u sklopu vašara narodne umetnosti i trg vina) Mađarskog kulturnog centra „Nepker“ od 29. maja 2018. i Odluke Predsedništva MKC „Nepker“ od 29. maja 2018. godine o sadržaju, strukturi pratećih manifestacija Interetno festivala i o zakupu izložbenih jedinica na trg vina i izložbu narodnih rukotvorina, Organizacioni odbor Interetno festivala, na osnovu poziva- pozivnog pisma, organizuje prezentaciju: trg vina i izložba starih zanata u okviru XVII Interetno festivala.