Katalog 2015.

Ex libris konkurs za 2016. godinu

Mađarski kulturni centar “Nepker” u Subotici raspisuje
Međunarodni likovni konkurs za decu i mlade EX LIBRIS

Konkurs je otvoren za uzrast do 10 godina, zatim od 11–14 godina,
od 15–19. godina i od 19–23 godine.

Tema konkursa:
NEGOVANJE NARODNE TRADICIJE
(narodni običaji, stari zanati, plesovi, folklor, narodna nošnja, narodna arhitektura, berba ,
žetvene svečanosti, poljoprivredni alati, narodni motivi i njihovo korišćenje, i tako dalje.)

PRAVILA KONKURSA:

1. Grafički rad malog formata osim slike treba da sadrži i tekst: EX LIBRIS zatim IME i PREZIME kome je rad namenjen.

2. Na poleđini rada kompjuterom treba napisati sledeće podatke:
• ime i prezime učenika,
• uzrast,
• školu ili instituciju,
• ime i prezime mentora,
• tačnu poštansku adresu,
• broj telefona i po mogućnosti e-mail adresu.

3. Veličina otisaka ne sme biti veća od 15 X 15 cm.

4. Prihvataju se radovi rađeni u tradicionalnim grafičkim tehnikama: linorez, linogravura, drvorez, bakropis, suha igla, litografija, sitoštampa, monotipija, kao i rad u digitalnoj tehnici.

5. Organizator će diplomom, prigodnim poklonima i katalogom nagraditi najbolje radove po kategorijama. Predviđene su nagrade i za najbolje kolekcije i za njihove mentore.

6. Od primljenih radova prirediće se izložba.

7. Jedna škola ili institucija može da pošalje najviše 25 radova.

8. Nakon zatvaranja konkursa primljeni radovi se ne vraćaju autorima, već ostaju u vlasništvu Mađarskog kulturnog centra “Nepker”.

9. Smatra se da sa slanjem radova učesnik prihvata pravila konkursa.

10. Rok za slanje radova: 15. oktobar 2016. godine.

11. Datum i vreme održavanja izložbe kao i dodela nagrada: druga polovina oktobra 2016. godine.

Radove slati na adresu:
MAĐARSKI KULTURNI CENTAR “NEPKER”
24000 Subotica, Trg Lajoša Košuta 4.
Srbija

Informacije i kontaktiranje: Telefon / fax: +381 (0)24 557 033
E-mail: info@nepkor.rs
www.nepkor.rs
www.interetno.net

Odgovaran za projekt: Boros György
+381 (0)63 525 144
+381 (0)24 543 407
E-mail: borosart@gmail.com