Partneri festivala:

Međunarodni folklorni festival i vašar narodnih rukotvorina Summerfest

(Százhalombatta, Mađarska)

 

Međunarodni Folklorni Festival Doina Aiudului

(Aiud, Rumunija)

 

Sponzori:

Organizatori i suorganizatori

Zvanični sponzori Festivala

Sponzori Festivala

Medijski sponzori