Na osnovu pravilnika (o sadržaju, strukturi pratećih manifestacija Festivala Interetno i uslovima izdavanja prodajnih jedinica u sklopu vašara narodne umetnosti) Mađarskog kulturnog centra „Nepker“ od 23. maja 2016. i Odluke Predsedništva MKC „Nepker“ (Broj klauzule: NÉPKÖRMMK-E/3-2016-III/2016.05.23.) od 23. maja 2016, godine o sadržaju, strukturi pratećih manifestacija Interetno festivala i o zakupu prodajnih jedinica na vašaru narodnih rukotvorina, Organizacioni odbor Interetno Festivala na osnovu poziva organizuje prezentaciju i vašar starih zanata u okviru XVI Interetno festivala.