TRADICIONALNA ODEĆA VOJVOĐANSKIH MAĐARA

Izložba je zasnovana na osnovu knjige koju su 2001. godine objavili Rozalia Raj, Istvan Nađ i Kulturni centar Turzo Lajoš. Cilj izložbe je da predstavi tradicionalnu narodno-seljačku nošnju i njene karakteristike koje se i dalje mogu pronaći u mađarskim zajednicama pojedinih naselja.

 

Izložbeni delovi pozajmljeni su od seljana i tradicionalnih zajednica. Želeli bismo da se zahvalimo svim ljudima koji su nam pomogli u sastavljanju kostima:

Balaž Česak – Bečej

Viktor Hajnal – Bogojevo

Ana Kišimre Serda, Arpad Kišimre – Bačka Topola

Gradski Muzej Subotica

Terez Vašarhelji – Ludaš

 

Izložba je osnovana povodom 150 godišnjice postojanja Mađarskog kulturnog centra „Nepker”.

Izložbu sastavili i uredili: Viktoria Seči i Kristian Pinter

Fotograf: Čaba Toth

Grafika: Aniko Lošoncz i Timea Nađ Danji

Plakat A2