Srbija – Mladost

Omladinsko Kulturno Umetničko Društvo „Mladost“ – Subotica

Od prvog koncerta pa do danas, folklorni ansambl OKUD ”Mladost”, beleži uspon na polju scenskog prezentovanja narodne igre, pesme i muzike. Široki koreografski prikaz “Mladost” je potražila u trajnim vrednostima narodne umetnosti, uz poznate koreografe, kompozitore i kostimografe, radi se na tome da se i dalje neguju uz stalno umetničko oblikovanje i korišćenje folklornog bogatstva. Folklorna sekcija je najbrojnija sekcija društva i od početka do danas je usavršavana i razvijana kako od strane svestranih igrača, koji sugestivno, bogato i uverljivo donose narodnu igru na scenu, tako i od strane umetničkih rukovodilaca i asistenata koji su svoje pedagoško i obrazovno znanje kao i znanja sa seminara ugrađivali u ovaj ansambl. Folklorna sekcija danas u svom sastavu ima nekoliko ansambala: dečiji, omladinski, ansambl veterana, i rekreativnu grupu. Ukupno ansambl broji 200 članova, sa ansamblom radi umetnički rukovodilac sa svojim saradnicima. Folklorni ansambl u više od 65 godina postojanja ima kontinuirani rad, zapažene uspehe u zemlji i svetu, turneja po Evropi, Africi i Aziji kao i nagrade za svoj rad. Od mnogobrojnih turneja ansambla značajne su i koncertne turneje od 1991. po gradovima Francuske u organizaciji menadžera Čedomira Čolakovića. Do danas ansambl je imao 16 ovakvih turneja sa preko 150 održanih koncerata širom Francuske. Ansambl u fundusu ima veliki deo originalnih kostima sakupljanih na “terenu” a ostatak je rađen po ugledu na originalne delove narodnih kostima.

OKUD Mladost