XIII  konkurs Ex librisa

 

Mađarski kulturni centar Népkör u Subotici   raspisuje konkurs za izradu EX LIBRIS-a.

 

Na konkurs svoje radove može prijaviti pet uzrasni grupa: do 10 godina • 11–14 • 15–18 • 19–23 i preko 24 godina i profesionalni umetnici i grafičari.

  TEMA: „Sa zelenim očima“ Ex libris, grafički izazov sa temom zaštite čovekove okoline.

/Šume, cveće i fauna polja, cveće i pčele, sadenje drveta, čisti vazduh, izlet biciklom, izlet u šumu, hranjenje šumskih životinja, pešačka tura, ptice selice, zalijevanje, prskanje, biljke itd./

Sjajne boje pauna 2012-2018

Fotografije Levente Varadi i Jožef Farkaš

Izložba Kuće Tradicije iz Budimpešte na XXII Interetno festivalu

 

Izložba fotografija pod nazivom “Sjajne boje pauna 2012-2018” biće predstavljena publici na Interetno festivalu od strane Kuće Tradicije iz Budimpešte. Fotografije Levente Varadi i Jožef Farkaš oživljavaju najbolje momente televizijske produkcije Paun je poleteo koji je bio emitovan na TV kanalu Duna od 2012. do 2018. godine. Fotografije pružaju uvid u pozadinu takmičenja, koje je privukao stotine hiljada gledalaca ispred televizora. Mladi koji pevaju, igraju i sviraju ostvaljaju zapamćene minute iz svoje kulture.