Páva gála

[themify_col grid=“3-2 first“]

Ana Čizmadia

Ime Ane Čizmadia je postalo poznato široj javnosti nakon pobede u kategoriji solo pevanja na takmičenju u sferi narodne muzike pod nazivom,,Uzleteo je paun“ /Fölszállot a páva/, koje je održano 2012. godine.
Ana je rođena i odrasla u Kupusini, selu u zapadnom delu Bačke, poznatom po negovanju i očuvanju tradicije. Pošto su joj i roditelji divno pevali, prve pesme je čula u kući u kojoj je rođena. Znači, radost zajedničkog pevanja je iskusila već tokom detinjstva. Učestvola je na mnogim takmičenjima u pevanju narodne muzike i uvek se vraćala kući sa priznanjima i nagradama. Svoje korene smatra veoma važnim, jer iz njih čovek crpi snagu tokom celog života. Na Anin životni put, umnogome utiče upravo neiscrpna snaga ovih korena. Nakon završetka muzičke škole u Subotici 2011. godine, upisuje se na Muzičku akademiju ,,Ferenc List” u Budimpešti na smer Narodna-pesma, koju završava 2016. godine. Ani je najbliži autentičan svet narodne muzike, ali rado ,,odluta“ i u druge muzičke pravce. Smatra važnim arhaična obeležja u narodnim pesmama koje smo nasledili od naših predaka, a koje nas i danas uče, formiraju, ujedno nas vesele i teše.
2014. godine, dodeljena joj je nagrada ,,Junior prima”, a već iste godine je preuzela i Nagradu za umetnost vojvođanskih Mađara.
Anin cilj je prenošenje umetničke zaostavštine naših predaka budućim pokoljenjima i to što većem broju ljudi.
[/themify_col]
[themify_col grid=“3-1″][/themify_col]
[themify_col grid=“3-2 first“]

Andraš Berec

[/themify_col]
[themify_col grid=“3-1″][/themify_col]

[themify_col grid=“3-2 first“]

Ansambl ,,Fokoš“

,,U detinjstvu svakoga od nas su bili prisutni muzika ili ples, pa i obe stvari – zajedno. Plesali smo, pohađali smo muzičku školu učeći da sviramo violinu, klavir, harmoniku.“
Bili smo gimnazijalci kada smo se okupili u jednu ekipu. Da bi se sklopila prijateljstva, neophodno je postojanje zajedničkog kruga interesovanja, a u našem slučaju je to bila i muzika. Okupljali smo se, provodili, komponovali smo muziku na tekstove raznih pesama, stvarali smo sopstvenu muziku, svirali ono što smo voleli i znali. Tu je spadala i narodna muzika. Ansambl je osnovan 2010. godine. Karijeru smo počeli kao gudački orkestar. Na Umetničkom Takmičenju Srednjoškolaca (UTS) smo učestvovali više puta i uvek smo osvajali prvo mesto. Pošto je za južnu niziju tambura bila karakterističan instrument, odlučili smo da koristimo ove i slične instrumente. Tako je nastao sastav u kojem i danas nastupamo: Žombor Česak (violina, cimbalo), Andraš Sabo (violina, bas-prim tambura), Balaž Serda ( viola, kontratambura ), Balaž Čonka (harmonika, prim-tambura) i Peter Jovanović (kontrabas). Učestvujemo na festivalima, sarađujemo sa više plesnih grupa, orkestara, kao i sa mnogim muzičarima. Održavamo koncerte, sviramo u kućama plesa širom Vojvodine i Mađarske, a nastupali smo i u drugim evropskim državama. 2012. godine smo učestvovali na takmičenju u izvođenju narodne muzike i plesa pod nazivom ,,Uzleteo je paun“ /Fölszállot a páva/, u organizaciji MTVA, na ,,Duna tv-u”. Cilj ove manifestacije nije prvenstveno takmičenje, nego predstavljanje tamburaške tradicije naših krajeva, koje smo dobili u nasleđe od naših predaka. Na repertoaru nam je i muzika iz Erdelja, tzv. male-mađarske, kao i tzv. Gornjih krajeva, koju takođe rado sviramo. Naš glavni cilj je upozavanje i prenošenje narodne muzike i tradicije mlađem naraštaju, kao i svim ljudima bez obzira na starosnu dob, da bi opstale ove čudesne i lepe melodije.[/themify_col]
[themify_col grid=“3-1″][/themify_col]

[themify_col grid=“3-2 first“]

Zalan Levente Horvat

[/themify_col]
[themify_col grid=“3-1″][/themify_col]