REGINA ZABOŠ I NEVENA PEJČIĆ

Regina i Nevena su pohađale Odsek za jazz Muzičke škole u Subotici. Između 2012. i 2015. godine bile su članice Jazzava benda i imaju iza sebe mnogobrojne nastupe. Nevena je kasnije diplomirala na Odseku za džez klavir u Beogradu, a Regina u Sekesfehervaru na Odseku za džez pevanje. Duo se ponovo okuplja povodom Interetno festivala, što za njih predstavlja pozitivan izazov.