„KOVITLA SE STO TAJNI”

MUZIČKO, KNJIŽEVNO VEČE U ZNAK SEĆANJA NA ENDRE ADIJA

„Osećam i smelo priznajem da sam zagovornik mađarske duše u Evropi. (Budimpeštanski dnevnik 1906)

Endre Adi je doneo potpuno nov, moderan i hrabar pesnički jezik u 20. veku u mađarski duh od početka 19. veka. Sve to na način koji je u međuvremenu bio duboko ukorenjen u istoriji i kulturi njegove domovine. Svoju ranu krizu, slom tradicionalnog evropskog pogleda na svet i vrednosti, doživeo je ne kao gubitak identiteta ne sam za sebe, već za zajednicu i naciju. Nije sebi postavio ništa manji cilj nego da sačuva i redefiniše vrednosti koje su još uvek postojale, da kombinuje „novo vreme sa novim pesmama“.

Ovaj program ima za cilj da pomogne publici da se uroni u poeziju Endre Adija sa posebnim ukusima narodne muzike i klasične muzike, tako da im pruži iskustvo i veru podsećajući se na misli i istine čoveka koji je pronašao put i borio se. Postoji nada, pa čak i uverenje da u našem globalizujućem svetu još uvek postoji osoba koja čuva, prenosi i voli vrednosti kulture, koja je očigledno evropska, i istočna i zapadna, a u isto vreme i mađarska.

 

Narodni muzičar i izvođač Janos Čik već dugo godina radi sa glumcem Aronom Ozeom. Kao rezultat njihove saradnje, pre nekoliko godina rođeno je njihovo neobično muzičko-književno veče ADAGIO, koje su izveli zajedno sa umetnikom cimbaloma Kalmanom Baloghom i saksofonistom Mihali Dresch.

Na osnovu uspeha ovoga, iz Adijevog opusa napravljena je predstava pod nazivom „Sto tajni kovitla“, tokom koje se pojavljuje mađarska narodna muzika, klasična muzika, muzika sa ukusom mađarskog džeza i poezija.

Ovoj realizaciji doprinose glumac i pevač Eva Auk, Andraš Bognar, narodni muzičari Mate Vizeli i Budimpeštanska radionica kamerne muzike.

 

Muzičari:

Kalman Balogh – cimbal

Andraš Bognar – kontrabas

Janoš Čik – violina, vokal

Mihali Dresch – saksofon, fuhun

Radionica kamerne muzike u Budimpešti

 

Radionicu kamerne muzike u Budimpešti osnovali su pre 10 godina istaknuti žičani članovi Nacionalne filharmonije. Naš primarni cilj je negovanje intelektualnog nasleđa Zoltana Kočiš -a, dočaravanje atmosfere nekadašnjih domaćih muzičara mađarskih i interpretacija srednjoevropske kamerne muzike. Naš repertoar obuhvata mnoge muzičke žanrove, od folka do džeza.