Srbija – Horgoš

Omladinska Folklorna Grupa Bartok

Ansambl Omladinska Folklorna Grupa Bartok je grupa Mađarskog kulturnog društva Bela Bartok u Horgošu, koji se sastoji od srednjoškolaca i studenata. Poznat je po imenu Bartokifi i po svojoj radosti, vedrini, kredibilitetu i kvalitetu.

Pored popularizacije tradicije, narodne muzike, narodnog plesa i narodne kulture, ansambl smatra da se radi o svetskoj interpretaciji starih vrednosti i njenoj ugradnji u današnje društvene norme. Repertoar ansambla zasnovan je na plesnom materijalu veoma širokog spektra jezika, što se delom odražava i u kostimima. U koreografije pored autentične pokrete uključuju i pozorišne elemente.

Članovi gledaju na ansambl kao na svoju porodicu. Grupa se predstavila u više evropskih zemalja. Ove godine su već posetili Slovačku, Rumuniju i više puta Mađarsku. Koreograf i umetnički direktor je Žolt Seči.