Srbija – Subotica

FOLKLORNA GRUPA RÓNA

Narodni ples se od 1946 godine neguje u Mađarskom kulturnom centru „Nepkör“. Sekcija za narodni ples trenutno ima 170 članova, rade u 7 starosnih grupa.

Folklorna grupa „Róna“ je reprezentativna plesna grupa MKC „Nepkör“. Grupa je operativni izvršilac INTERETNO FESTIVALA (CIOFF) koji se održava svake godine u avgustu u organizaciji MKC „Nepkör“: Folklorna grupa „Róna“ je, višestrukim, izvanrednim kvalifikacijama i izuzetno kvalitetnim nastupima, više puta potvrdila na najeminentnijim festivalima u karpatskom regionu, da se sa pravom ubraja među najbolje folklorne grupe mađarskog jezičkog područja.