Bela Bartok MKUD, Narodna plesna grupa Cibere, Horgoš