OŠ Hunjadi Janoš, Folklorna grupa Čipetkek, Čantavir