Srbija – Subotica

Folklorna grupa „Rona“

Narodni ples se od 1946. godine neguje u Mađarskom kulturnom centru „Nepker“: Sekcija za narodni ples trenutno ima 150 članova, rade u 5 starosnih grupa. Ova grupa sa uspehom nastupa na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim festivalima i manifestacijama.
Folklorna grupa „Rona“ je reprezentativna plesna grupa MKC „Nepker“. Njeni članovi su posvećeni entuzijasti narodne umetnosti i očuvanja tradicije, oni se, pored svojih studija i posla, na visokom nivou bave ovom granom umetnosti. Grupa je operativni izvršilac INTERETNO FESTIVALA (CIOFF) koji se održava svake godine u avgustu u organizaciji MKC „Nepker“: Folklorna grupa „Rona“ je, višestrukim, izvanrednim kvalifikacijama i izuzetno kvalitetnim nastupima, više puta potvrdila na najeminentnijim festivalima u karpatskom regionu, da se sa pravom ubraja među najbolje folklorne grupe mađarskog jezičkog područja.