KOMPANIJA GULIBA

Folkloristi, instruktori narodnog plesa i ujedno prijatelji su osnovali Kompaniju Guliba. Oni su postavlil sebi jedno pitanje: „Šta želimo od svoje dece?“. Odgovor je glasio ovako: „Da dožive sopstvene tradicije plesa, pevanja i običaja na avanturistički način kroz igre, bajke i humora. To je ključ za dečiju dušu. „Smatraju da je jako važno da deca ne samo budu prisutni kao gledaoci kod predstavama, već i da mogu da učestvuju kao aktivni glumci.

Naslov njihovog nastupa na Interetno festivalu je Priča o vitezu Đorđu i pastiru koji traže svoju kozu. U predtavi narodne pesme, narodna muzika i igre prate priču. Borba između viteza i zmaja čini priču uzbudljivom. Deca takođe mogu biti deo priče, koja se završava plesom.

Članovi udruženja: Adam Đemant i Mate Moric

Muzičar: Andraš Bergič – flauta, gajda, usnik

KOMPANIJA GULIBA